top of page

COEHOORN

Transformatie van Remonstrantse kerk tot combinatie van Kerk, kantoor en multifunctionele centrum

De Remonstrantse Kerk in Groningen is verbouwd en uitgebreid tot een combinatie van kerk, tentoonstellingsruimte, congreszaal en kantoor. Uitgangspunt waren het kerkgebouw, daterend uit 1887, en de daaraan gekoppelde kosterswoning uit 1907. Het interieur van het kerkgebouw is in de jaren twintig en de jaren zeventig van de vorige eeuw grondig gemoderniseerd zodat het oorspronkelijke interieur al nagenoeg was verdwenen.
De opdrachtgever is een befaamde organisatie die leegkomende kerken restaureert of renoveert,
er een nieuwe bestemming voor zoekt en deze ontwikkelt. Deze organisatie wilde de Remonstrantse
Kerk aan de Coehoornsingel in Groningen geschikt maken voor tentoonstellingen en congressen en er tevens zelf kantoor houden. Het gebouw moest zodoende aan alle moderne eisen voldoen.

Het gaat hier over een bijzonder samenwonen van religieuze en seculiere functies. Voor ons is het gevoel van saamhorigheid, dat wij als de essentie van de kerkzaal beschouwen, het uitgangspunt voor het ontwerp. De zaal met kantoorruimte. Deze twee werelden komen bijeen in de circulatieruimte tussen kantoorruimte en zaal, die wordt gemarkeerd door de gestuukte balustrade en de glazen scheidingswand met houten stijlen. De grote verandering van het kerkgebouw is ook aan de buitenkant zichtbaar, door het glazen toegangsgebouw, waarin een nieuwe trap, een lift en toiletten zijn geplaatst. Deze lichte aanbouw met houten stijlen staat naast de monumentale façade van het kerkgebouw als symbool voor de toekomstgerichte dynamische verandering. De kosterswoning is gerestaureerd tot de
oorspronkelijke staat. Naast de restauratie van de kozijnen en ramen werd de kleurstelling van iedere kamer met een kleurenonderzoek bepaald, waarmee de rijkdom van het historische gebouw en het interieur tot uiting komen.

Het resultaat is een bijzonder ensemble van traditie en vernieuwing dat ontstaat uit drie onderdelen: het kerkgebouw (verbouwing), de kosterswoning (restauratie) en het toegangsgebouw (nieuwbouw).

Programma:
Verbouwing kerkgebouw tot combinatie kerk, tentoonstellingsruimte, congresruimte en kantoor
Locatie:
Coehoornsingel, Groningen, Nederland
Datum:
april 2006
Opdrachtgever:
Stichting Oude Groninger Kerken
Team:
Projectarchitect: Olivier Langejan
BVO:
1.690 m²
Bouwkosten:
1.879.000 euro

Fotograaf:

Christian Richter, Satoshi Asakawa

bottom of page