top of page

QUATRE

Wooncomplex met winken in Tokio

Quatre Kakinokizaka in Tokio is een gebouw met een gemengd programma van een winkel, horeca, woningen en een parkeergarage. De locatie is begrensd aan de stedelijke ader die het centrum van Tokio en de satellietsteden verbindt en hierachter ligt een voor Tokio typische binnenstedelijke woonwijk met zeer hoge dichtheid: een klein buurtachtig subcentrum. Hoewel het gebied inmiddels al vol gebouwd is, is de buurt kleinschalig, groen en informeel. Het programma van het gebouw is een gebruikelijke typologie voor zo’n locatie met druk verkeer: commerciële ruimte op de begane grond en daarboven wonen. Het verschil is dat de voetprint en het programma van dit gebouw circa vijf keer groter is dan die van de naastgelegen gebouwen. Voor ons was de uitdaging om op een creatieve manier een balans te bereiken in de tegenstrijdigheid tussen de schaalvergroting van de winkel en de wens van de opdrachtgever om een kleinschalig gevoel te behouden. Wat het straatbeeld en de beleving van de straten in Tokio betreft, ontstaat een ritmiek uit gebouwen, tussenruimtes en groen. Deze ritmiek ontstaat omdat de korrel en het volume van gebouwen in zo’n wijk altijd vergelijkbaar zijn. Wij zien dit als een zeer belangrijke kwaliteit en het was dan ook onze inspiratie voor dit project: hoe kunnen wij een balans creëren tussen de grootschaligheid van de voetprint en het programma enerzijds en de ritmiek van de wijk anderzijds, en tegelijkertijd bijdragen aan de beleving van de straat?

Op de begane grond wordt de volledige oppervlakte gereserveerd voor de horecafunctie om het programma zo goed mogelijk te bedienen. De begane grond vormt een kunstmatig maaiveld voor de woningen op de eerste etage en daarbovenop zijn vijf kleine huizen van twee lagen gepland aan de stegen, die aan de schaal van de woningen en de straten in de buurt refereren. Hiermee wordt het gebouw vanaf de straat op de bovenetages in passende volumes met de buurt gearticuleerd en doet het mee aan de ritmiek van de buurt. Om de beleving van de straat te versterken en verbeteren is de façade aan het maaiveld van de horeca en de winkel verdeeld met grote ramen met markante houten kozijnen en stenen penanten. Deze repetitie van openingen versterkt de interactie tussen binnen en buiten. Er ontstaat een skyline van een gebouw dat de kleinschaligheid van de buurt op een eigen manier reflecteert, een gebouw dat een zeer spannende verhouding heeft met de omliggende buurt; er is een visuele en ruimtelijke verbinding en interactie tussen de nieuwbouw en de omliggende woningen.

Dit project toont zeer goed wat onze visie is op de verhouding tussen architectuur en de stad, hoe wij ons ontwerp zorgvuldig uitwerken en wat de architectonische kwaliteit van ons bureau is. De context van Tokio is zeer anders dan die van Nederland. Het is voor ons echter een belangrijk thema voor ons werk in alle landen om de zeer kwetsbare stedelijke context centraal te stellen en te versterken met architectuur. 

Programma:
Winkel, café en 9 appartementen
Locatie:
Meguro, Tokio, Japan
Datum:
augustus 2008
Opdrachtgever:
Quatre
Samenwerking:
Co-architect: Atelier IMAMU, Tokio, Japan
Team:
Projectarchitect: Yasuyo Matsuda
BVO:
1.224 m²
Bouwkosten:
459.640.000 yen

Fotograaf: Christian Richter, Satoshi Asakawa

bottom of page