top of page

REITDIJK

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap van 26 woningen

Het project van 26 woningen aan de Reitdijk in Groningen is voor ons het derde project in collec¬tief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Met de inzet van de bewoners en de uitdrukking van hun wensen voor hun woning en hun buurt, kunnen wij een bijzondere straat en buurt creëren die niet mogelijk is bij de top-down benadering van reguliere stedenbouw. Collectief opdrachtgeverschap zien wij als laboratorium om collectiviteit en individualiteit te laten spelen, mengen en botsen. Het uitgangspunt van zo’n opgaaf is dat indi¬viduele bewoners zijn samengekomen om een gezellige en duurzame buurt te bouwen met minder geld, waarbij zij hun eigen huis kunnen bouwen naar hun eigen wensen. Dit uitgangspunt verlangt individualiteit en collectiviteit tegelijkertijd. Wij zien het als een bijzondere kans om deze spanning optimaal uit te werken, een spanning die bij een reguliere opgave niet aanwezig is en die de kans biedt om een authentieke en unieke buurt te creëren. Dat is wat ons betreft een heel belangrijk aspect van duurzaamheid.

Bij de 26 woningen aan de Reitdijk diende het stedenbouwkundig plan van de gemeente Groningen als uitgangspunt, met aan de ene kant van de straat rijwoningen met versprongen façades en aan de andere kant twee-onder-een-kapwoningen. Bijzonder kenmerken van dit plan vonden wij de diepe voortuin voor de rijwoningen en de verspringingen. Wij zijn vervolgens met het idee gekomen om gezamenlijk een statig Engels landhuisachtig beeld te creëren. Om het beeld van de sprongen te versterken, hebben wij aan de bewoners diverse opties en variaties voor de uitbreidingen aange¬boden. Iedere bewoner mocht uit een aantal verschillende opties van diepte en vorm van de uitbreiding een keuze maken die passend was voor zijn woonwensen. Wij vonden het spannend dat het verspringende beeld van de façade door de individuele keuze van de bewoners versterkt werd. Dit betekent dat wij niet van tevoren wisten hoe het uiteindelijke straatbeeld er uit zou zien; wij wisten alleen dat er in elk geval een mooi straatbeeld zou ontstaan. Bij collectief opdrachtgeverschap vinden wij het belangrijk dat de individuele keuzes van de bewoners invloed hebben op het beeld van het gebouw en dat er tegelijkertijd een mooi en bijzonder gezamenlijk gezicht van de buurt ontstaat.

 

Programma:
18 geschakelde en 8 twee-onder-een-kapwoningen
Locatie:
Eridanusstraat, Groningen, Nederland
Datum:
oktober 2008
Opdrachtgever:
Vereniging Achter de Reitdijk
Initiatief:
KUUB Centrum Particuliere Bouw
Samenwerking:
Collectieve tuin: MXT Landschappen
Team:
Projectarchitect: Anne Boonstra
Medewerker: Jordana Tomé
BVO:
5.050 m², 140 tot 300 m2 per woning
Bouwkosten:
2.767.900 euro

Fotograaf: Christian Richter

bottom of page