top of page
Visie

Visie

Koremade to Korekara

Meteen nadat ik mijn eigen bureau begon, dacht ik dat het de taak van een architect was om ruimtes te creëren. Op basis van functies en de circulatie bestudeerden we de ruimtelijke proporties, de verlichting, en relaties tussen interieur en exterieur. We zetten ons in voor het creëren van one-of-a-kind rijke plekken voor het leven. Mijn geest was volop bezig met het gebouw dat we op dat moment ontworpen. Echter, na voltooiing, vormde het gebouw dat we hadden gemaakt een straat samen met de omringende bestaande gebouwen. Ik realiseerde me dat het ontwerpen van gebouwen betekende: betrokken zijn bij een veel langere tijdspanne dan ons leven, en met veel grotere gebieden. Voor renovatie van oude gebouwen is deze relatie met een langere tijd nog directer. Het ontwerpproces van restauratie is als een dialoog met beslissingen die gemaakt zijn door mensen uit vroegere tijden.

 

Wij denken dat elk project een unieke ontmoeting is. We ontmoeten klanten, bezoeken nieuwe plaatsen, en worden elke keer gevraagd voor verschillende functies. De architectuur voor de "toekomst" wordt gevormd door het kennen van het 'verleden' van de klanten, locaties en functies, en deze dan aanpakken richting onszelf, wij, die bestaan in de huidige tijd. Alles gaat over met de stroom van de tijd. De kunst van architecten is om een moment vast te leggen en statische, fysieke ruimtes te creëren. Het klinkt misschien als nogal een gewelddadige actie, maar we kunnen er niet van wegkomen. Ik voel altijd het risico dat ik, die niet meer of minder kan zijn dan ik, antwoorden moet bieden, evenals de vreugde van het kennen van nieuwe dingen.

We hebben vaak Zen-raadselachtige discussies over het verschil tussen een gebouw en architectuur. Ik zeg dat architectuur duurzame gebouwen met culturele waarden is, maar ik ben mij ervan bewust dat mijn antwoord niet eenduidig is. Ik denk dat architectuur wordt verondersteld te worden gevonden voor elk project. Ik begin zelden met het ontwerpen van een bepaald concept. Ik wil van de vrijheid genieten die mijn lichaam toevertrouwt aan ontmoetingen met klanten, plaatsen, buurten, en soms met bestaande gebouwen, die hun verleden op zich nemen en de toekomst leven. Ik onderzoek het individuele "verleden" en "toekomst" en richt mij op een architectuur die bestaat buiten de tijd.

 

Wij hebben onze website georganiseerd op basis van de thema's die we belangrijk vinden. Collectief wonen, Omgaan met de buurt, Hergebruik en Renovatie, Woonhuizen, Publiek Domein, Ruimte Licht & Kleur, Duurzaamheid, Identiteit en Onderzoek/Expositie zijn onze thema's. Op deze manier hopen wij om je onze visie en missie over te brengen. We vinden ook dat een internetsite nogal een één-richting medium is. Hopelijk neem je de stap om contact met ons op te nemen via email of onze Facebook pagina om ons beter te leren kennen en ons de informatie te vragen die u interesseert.

 

De "toekomst" van ons bewustzijn, dat is uitgebreid vanuit ruimte naar tijd en naar de omgeving, lijkt alsof het op weg is naar het leven. We verlangden niet alleen naar het ontwerpen van woonruimtes, maar ook het organiseren van activiteiten, goederen en energie die in elke ruimte stroomt. Ik ben bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in koken en eten. Daarom denk ik dat de keuken en dinerruimten zeer belangrijk zijn. Maar bovendien, ik kan het niet helpen me bewust te zijn van de herkomst van de ingrediënten voor het koken, hoe ze werden gekweekt. Omdat mijn eigen groente en vee verbouwen niet realistisch is, leer, kies, en doe ik mee met het bestaande voedseldistributiesysteem. Wij geloven dat het ons perspectief zal verbreden en zal leiden tot nieuwe ontmoetingen en activiteiten.

moriko_kira
Nieuws

Nieuws

Contact

Contact

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Address

Contact

Krijn Taconiskade 442

1087 HW Amsterdam

+31(0)20 - 423 03 03

bottom of page